Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dendronyma lieferte 25 Treffer
1

Zametki po povodu slav. *sosna

Janyšková, Ilona, in: Balkansko ezikoznanie (Sofija), 43, č. 2-3, 2003-04, s. 307-314
2

Bereza v jazyke i žizni slavjan

Janyšková, Ilona, in: Dzieje Słowian w świetle leksyki : Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2002, s. 133-138
3

Svoje i čužoje v russkich nazvanijach derev'jev (na materiale nazvanij sosny)

Janyšková, Ilona, in: Lingvokul'turologičeskije problemy tolerantnosti : Tezisy dokladov meždunarodnoj konferencii, Jekaterinburg, 24-26 oktjabrja 2001g, Jekaterinburg, Izd. Ural'skogo univ. ; 2001, s. 156-159
4

Nazvanija lipy v russkom jazyke

Janyšková, Ilona, in: Opera Slavica, 5, č. 4, 1995, s. 39-42
5

Otraženije žizni i predstavlenij slavjan v nazvanijach možževel'nika

Janyšková, Ilona, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 57-66
6

Semantische Benennungsmotive des Weissdornes in den slavischen Sprachen

Janyšková, Ilona, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 29-34
7

Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin

Janyšková, Ilona, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 39-48
8

K některým makedonským názvům dřevin

Janyšková, Ilona, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 143-150
9

Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích

Janyšková, Ilona, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 91-98
10

Církevněslovanské rogyl6

Janyšková, Ilona, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 107-110.