Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dendronyma lieferte 25 Treffer
11

K semantičeskoj motivacii nazvanij derev'jev v slavjanskich jazykach

Janyšková, Ilona, in: Sovremennaja slavistika i naučnoje nasledije professora S. B. Bernštejna : Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Moskva, 2011, s. 253-254
12

Further on the homeland of Slavs in the light of names of some trees (elms, poplars and the aspen, and maples)

Stojanović, Stefan, in: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics [ThEmpSl], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 235-242.
13

Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?

Blažek, Václav; Janyšková, Ilona, in: Etymological Research into Old Church Slavonic : Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno, Praha, Nakl. Lidové noviny 2015, s. 69-98.
14

The homeland of Slavs in the light of names of some trees and fish

Stojanović, Stefan, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 13, München, Sagner 2010, s. 238-244.
15

Etymologický příspěvek k jednomu výročí

Janyšková, Ilona, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 39-41
16

Die etymologisch-onomasiologische Analyse der slavischen Gehölznamen

Janyšková, Ilona, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 70 s.
17

O nekotorych slavjanskich nazvanijach derev'jev

Janyšková, Ilona, in: Etimologija 2009-2011, Moskva, Nauka ; 2012, s. 309-319
18

Etymologizing 'unetymologizable' Greek dendronyms

Blažek, Václav, in: Graeco-Latina Brunensia, 19, č. 1, 2014, s. 40-50
19

Slova a věci aneb Co zavinil fíkovník

Janyšková, Ilona, in: W stulecie Rocznika Slawistycznego : Rocznik Slawistyczny - Kraków 1908-2008, Kraków, PAU ; 2010, s. 169-174
20

Etymologické poznámky k slovanským názvům pro Ceratonia siliqua

Janyšková, Ilona, in: Studia Macedonica [StMac] : Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10.-13. června 2007 v Brně, Boskovice, Albert ; 2008, s. 152-162.