Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dativ volný lieferte 10 Treffer
1

The free datives in Czech as a linking problem

Fried, Mirjam, in: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. Vol. 7 [FASL 7] : The Seattle Meeting 1998, Ann Arbor, Michigan Slavic Publ. ; 1999, s. 145-166
2

O jednom (ne)valenčním doplnění slovesa

Bednaříková, Božena, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 119-125.
3

Externe Possessoren in den slavischen Sprachen

Giger, Markus, in: Zbornik na rezimea. T. 1: Lingvistika : 14 Meǵunaroden kongres na slavisti, Ochrid, 10 - 16 ceptemevri 2008, Skopje, Makedonski slavistički komitet ; 2008, 281 s.
4

Die tschechischen und deutschen freien Dative im Vergleich

Peloušková, Hana, in: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft 1, Brno, PF MU ; 2004, s. 85-94
5

Český a německý volný dativ ve srovnání

Peloušková, Hana Brno 2013
6

O tzv. stylové ekvivalenci (na materiálu próz Karla Čapka a jejich překladů do angličtiny)

Bednaříková, Božena, in: Stylistyczne konfrontacje : Materiały konferencji naukowej, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1994, s. 137-141
7

O jednom (ne)valenčním dativu

Bednaříková, Božena, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 16, 1997, s. 21-26
8

Pragmaticky motivovaný volný dativ jako modifikátor ilokuční funkce výpovědi

Hirschová, Milada, in: Studia Bohemica, 9, 2004, s. 29-38
9

K funkčnímu zatížení dativu v antických jazycích a ve staré ruštině

Žaža, Stanislav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 57, č. A 56, 2008, s. 77-105
10

Výzkum syntaxe mluvené češtiny: inventarizace problémů

Hoffmannová, Jana; Zeman, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 78, č. 1, 2017, s. 45-66