Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dativ posesivní lieferte 6 Treffer
1

Vždyť useknete-li žížale ocas, měla by umřít, ale neumře, tělo jí doroste! aneb K aktuálnímu členění v externěposesivních konstrukcích

Křivan, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 16, č. 3-4, 2008, s. 140-147
2

Je posesívní dativ volný, nebo vázaný?

Macháčková, Eva, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 3, 1992, s. 185-192
3

Pritežavat li staročeškijat i săvremennijat češki datelen padež s pritežatelno značenie

Radičeva, Maja, in: Vreme i istorija v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi : Sbornik s dokladi ot Edinadesetite nacionalni slavistični četenija. 19-21 april 2012. Tom 1. Ezikoznanie, Sofija, Univ. izd. "Sv. Kliment Ochridski" 2012, s. 42-48.
4

O tzv. stylové ekvivalenci (na materiálu próz Karla Čapka a jejich překladů do angličtiny)

Bednaříková, Božena, in: Stylistyczne konfrontacje : Materiały konferencji naukowej, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1994, s. 137-141
5

O jednom (ne)valenčním dativu

Bednaříková, Božena, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 16, 1997, s. 21-26
6

Dva problémy balkánského jazykového svazu

Šabršula, Jan, in: Komunita a komunikace : = Community and Communication, Praha, Sofis ; 1999, s. 131-148.