Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach architektura lieferte 33 Treffer
1

O půdorysu čínských chrámů

Olivová, Lucie, in: Nový Orient, 56, č. 6, 2001, s. 204-206
2

Malý slovník pojmů sakrální architektury

Chodura, Radko České Budějovice 1999
3

Encyklopedie architektury. Od menhiru k dekonstruktivismu. Díl 1, A-K. Díl 2, L-Ž

Dudák, Vladislav; Pošva, Rudolf; Neškudla, Bořek Praha 2000
4

Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění

Chodura, Radko; Klimešová, Věra; Křišťan, Alois Kostelní Vydří 2001
5

K pojmu villa ve středověku

Kubelík, Martin, in: Zprávy památkové péče, 56, č. 9-10, 1996, s. 257-263
6

Encyklopedie českých klášterů

Vlček, Pavel; Sommer, Petr; Foltýn, Dušan Praha 1997
7

Encyklopedie slovenských hradů

Plaček, Miroslav; Bóna, Martin Praha 2007
8

Česko-dánský glosář Pražská architektura - exteriéry. 1. část: A-poprsník, 2. část: portál-žula

Javůrková, Helena, in: Tlumočení - překlad, 10, č. 46, 47, 1999, s. 14-15 [1184-85], 18-19 [1224-1225]
9

Cours de français pour les étudiants de génie civil et d'architecture

Wotkeová, Zuzana; Robovská, Marie Brno 1995
10

Česko-francouzský slovník architektonický

Martínek, Jan Praha 2001