Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach architektura lieferte 33 Treffer
31

Kanibalové, tetovaní a Rakušané - verbální násilí v teorii architektury Adolfa Loose

Winter, Astrid, in: Přednášky a besedy z 50. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 50], Brno, MU 2017, s. 337-367
32

Architektura

Tandlichová, Eva Tandlichová, Eva, in: Cizí jazyky, 42, č. 9-10, 1998-99, s. 1-4 příl
33

Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z Deseti knih o architektuře z pohledu stavební chemie

Hanzlíček, Tomáš, in: Listy filologické, 126, č. 3-4, 2003, s. 297-309