Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach apelativizace lieferte 40 Treffer
1

Je nutno psát jen Karlovarské oplatky ?

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 58, č. 2, 2007-08, s. 82-83
2

L' appellativisation des noms propres d'origine mythologique en français

Šelepa, Petr, in: Romanica Olomucensia, 19, 2007, s. 261-268
3

Zjawisko apelatywizacji w polskiej frazeologii i jego ocena normatywna

Nowakowska, Alicja, in: Parémie národů slovanských 6 [Parémie 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 9.-10. října 2012, Ostrava, OU ; 2012, s. 189-198.
4

Proč je kecka keckou

Palouš, Petr R., in: Lidové noviny (Praha), 30, č. 101, 2017, s. 11, (2. 5.)
5

Jejich jména zná každý, oni slávu nechtějí

bez autora, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 6.1.2003
6

Common nouns or proper names? A view of the determination of the boundaries between them

Harvalík, Milan, in: Denominando il mondo. Dal nome comune al nome proprio. Atti del simposio internazionale, Zara, 1-4 settembre 2004, Roma, Società Editrice Romana ; 2005, s. 15-22.
7

Apelatywizacja w toponimii biblijnej

Komárek, Karel, in: Onimizacja i apelatywizacja, Białystok, Wyd. Uniw. w Białymstoku 2006, s. 113-117
8

Depropria und ihre Derivationsreihen in der Chrematonymie

Kuba, Ludvík, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 153-154
9

Z té pokuty jsem se vyčunkoval

Drchal, Václav; Tuček, Ondřej, in: Lidové noviny (Praha), 2008, 23.5.2008
10

K vzájemnému obohacování apelativní a propriální sféry jazyka. Apelativizace proprií a proprializace apelativ

Harvalík, Milan, in: Nazwy własne a społeczeństwo. Tom pierwszy : 1. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. 2. Antroponimia, Łask, Leksem 2010, s. 33-39