Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ102383
AutorPalouš, Petr R.
Titel

Proč je kecka keckou

ErschienenLidové noviny (Praha), 30, č. 101, 2017, s. 11, (2. 5.)
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Names other than personal and geographical
Schlagwörtervýstřižky; čeština; slova přejatá; chrématonyma; apelativizace
Schlagwörter (DE)Ausschnitte; Tschechisch; Lehnwörter; Chrematonyme
AnmerkungVýklad názvu obuvi; Výstř
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102383
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Proč je zpochybněn africký původ jazyků / Petr, Jaroslav
Proč je Amerika v Čechách / Matyáš, Josef
Proč je 5. červenec svátkem? / Frydrychová, Milena
Proč je Panna Marie před Týnem / Vajdlová, Miloslava
Proč je ve Vídni zájem o češtinu? / Södeyfi, Hanna
Proč je chybný fundamentální základ a nejoptimálnější řešení / Pilařová, Daniela
Proč papoušci mluví? / Petr, Jaroslav