Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Spal, Jaromír lieferte 17 Treffer
1

Zum Gedenken an Jaromír Spal

Eichler, Ernst, in: Namenkundliche Informationen, č. 59-60, 1991, s. 78
2

Vzpomínka na vědce a pedagoga J. Spala

Gruber, Josef, in: Plzeňský deník, 1995, 29.8.1995
3

Doc. PhDr. Jaromír Spal pětasedmdesátiletý

Klimeš, Lumír, in: Minulostí Západočeského kraje, 24, 1988, s. 249
4

Homo ludens

Chýlová, Helena, in: Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň, ZČU 2015, s. 12-17.
5

Jaromír Spal a časopis Český jazyk a literatura

Čechová, Marie, in: Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň, ZČU 2015, s. 18-23.
6

Za doc. PhDr. Jaromírem Spalem, CSc. (* 6. 6. 1913 v Jičíně, + 20. 9. 1990 v Plzni)

Klimeš, Lumír, in: Jazyk a literatura 15 : Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Věnováno doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi, CSc., k šedesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1992, s. 9-11
7

Odešel Jaromír Spal

Nováková, Marie, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 249
8

Onomastik Jaromír Spal

Nováková, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 30, č. 3-4, 1993, s. 101
9

Jubileum Jaromíra Spala

Chýlová, Helena, in: Český jazyk a literatura, 64, č. 5, 2013-14, s. 255-256
10

Výběrová bibliografie onomastických prací doc. dr. Jaromíra Spala, CSc

Nováková, Marie, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 250-258