Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Spal, Jaromír provides 17 hits
1

Zum Gedenken an Jaromír Spal

Eichler, Ernst, in: Namenkundliche Informationen, č. 59-60, 1991, s. 78
2

Vzpomínka na vědce a pedagoga J. Spala

Gruber, Josef, in: Plzeňský deník, 1995, 29.8.1995
3

Doc. PhDr. Jaromír Spal pětasedmdesátiletý

Klimeš, Lumír, in: Minulostí Západočeského kraje, 24, 1988, s. 249
4

Homo ludens

Chýlová, Helena, in: Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň, ZČU 2015, s. 12-17.
5

Jaromír Spal a časopis Český jazyk a literatura

Čechová, Marie, in: Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň, ZČU 2015, s. 18-23.
6

Za doc. PhDr. Jaromírem Spalem, CSc. (* 6. 6. 1913 v Jičíně, + 20. 9. 1990 v Plzni)

Klimeš, Lumír, in: Jazyk a literatura 15 : Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Věnováno doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi, CSc., k šedesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1992, s. 9-11
7

Odešel Jaromír Spal

Nováková, Marie, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 249
8

Onomastik Jaromír Spal

Nováková, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 30, č. 3-4, 1993, s. 101
9

Jubileum Jaromíra Spala

Chýlová, Helena, in: Český jazyk a literatura, 64, č. 5, 2013-14, s. 255-256
10

Výběrová bibliografie onomastických prací doc. dr. Jaromíra Spala, CSc

Nováková, Marie, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 250-258