Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Poláček, Karel lieferte 105 Treffer
1

Referování bibliografa

Mědílek, Boris, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 261-267
2

Bibliografie Karla Poláčka. Soupis jeho díla a literatury o něm

Mědílek, Boris Předmluva Kolár, Jaroslav Praha 1997
3

Zpráva o vydávání Spisů Karla Poláčka

Masáková, Milena, in: Pátečníci a Karel Poláček [PKPol] : Sborník příspěvků ze sympozia Pátečníci a Karel Poláček, Rychnov nad Kněžnou - květen 2001, Boskovice, Albert ; 2001, s. 267-268
4

Stručná zpráva z Nakladatelství Franze Kafky

Masáková, Milena, in: Lidové noviny a Karel Poláček [LN a K. Poláček] : Sborník příspěvků ze sympozia Lidové noviny a Karel Poláček konaného 28.-30. května 1998 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1998, s. 188-190
5

Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním. Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka

Připrav. Lopatka, Jan Rychnov n. Kněžnou 1992
6

Tři kapitoly

Jelinowicz, Martin, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 51-56
7

Karel Poláček a problém národní specifičnosti

Malevič, Oleg Michajlovič, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 110-119
8

Několik poznámek k vydávání Spisů Karla Poláčka

Masáková, Milena, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 256-260
9

Poláčkův velký román o válce

Hausenblas, Karel, in: Pátečníci a Karel Poláček [PKPol] : Sborník příspěvků ze sympozia Pátečníci a Karel Poláček, Rychnov nad Kněžnou - květen 2001, Boskovice, Albert ; 2001, s. 196-206
10

Zvířata jako lidé a lidé jako zvířata v prózách Karla Poláčka

Mrázková, Kamila, in: Česká literatura, 47, č. 2, 1999, s. 130-143