Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ005653
AutorMasáková, Milena
Titel

Několik poznámek k vydávání Spisů Karla Poláčka

ErschienenO Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 256-260
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Textologie a textová kritika. Problematika ediční. Studie a teoretické příspěvky
Klassifikation (EN)Textology, text criticism, editions. General problems
SchlagwörterPoláček, Karel; vydání kritická; edice
Schlagwörter (DE)Kritische Ausgaben; Ausgabe
AnmerkungSpisy začaly vycházet v r. 1994 v Nakl. F. Kafky, do května 1995 vyšlo 9 svazků. Koncepce edice
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5653
PURLCitation link