Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Olbracht, Ivan lieferte 6 Treffer
1

Vybrané biblické motivy a jejich převyprávění v díle Ivana Olbrachta a Eduarda Petišky

Hovorková, Ludmila, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 133-136
2

"Golet v údolí"Ivana Olbrachta i jego polskie tłumoczenie

Brzezina, Maria; Pösingerová, Kateřina, in: Stylistyka, 7, 1998, s. 279-293
3

Subjektivizované vyprávění v er-formě

Holý, Jiří, in: Česká literatura, 49, č. 3, 2001, s. 227-242
4

Autor jako pojem textologický

Otruba, Mojmír, in: Česká literatura, 40, č. 1, 1992, s. 14-24
5

Charakteristické znaky autorského stylu v různých typech úvodních vět

Hoffmannová, Jana, in: Zprávy Kruhu přátel českého jazyka, č. září, 1978, s. 19-25
6

Tektonika textu. O kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století

Všetička, František Olomouc 2001