Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nováková, Julie lieferte 11 Treffer
1

Za Julií Novákovou

Spunar, Pavel, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 46-47
2

100 let od narození Julie Novákové

Steiner, Martin, in: Akademický bulletin, č. 5, 2009, s. 10-11
3

Julie Nováková - komenioložka

Roubic, Antonín, in: Příspěvky z kolokvia konaného v Přerově ve dnech 3.-4. 12. 1991, Přerov, Okres. vlastivědné muzeum JAK ; 1992, s. 76-78
4

Julie Nováková (1909-1991)

Steiner, Martin, in: Acta Comeniana, 10, č. 34, 1993, s. 199-203
5

Julie Nováková - osud osobnosti

Stehlíková, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 58-63
6

Nad Mrázovým překladem Aristotelovy Poetiky

Stehlíková, Eva, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 173-177
7

Julie Nováková - překladatelka a redaktorka spisů J. A. Komenského

Cekota, Vojtěch, in: Studia Comeniana et historica, 30, č. 63-64, 2000, s. 166-170
8

Funkční náhrady řeckého a latinského hexametru v raném překladatelském díle Julie Novákové

Bažil, Martin, in: Časopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 64-80
9

Julie Nováková a komeniologie

Steiner, Martin, in: Časopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 81-84
10

Prague Linguistic Circle: a centenary of the first successors of its founders

Brůhová, Gabriela; Srchová, Veronika, in: Linguistica Pragensia, 19, č. 2, 2009, s. 106-110