Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ059325
AutorBažil, Martin
Titel

Funkční náhrady řeckého a latinského hexametru v raném překladatelském díle Julie Novákové

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 64-80
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
The form of literary works and translations. Poetics, prosody
Schlagwörterpřeklady; latina; řečtina; hexametr; versologie; Nováková, Julie; verš; rým
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Latein
AnmerkungAnalýza vztahu mezi formou verše a dalšími formálními prvky (výběr slov, rým) v překladech J. Novákové
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 91 (2009) - Vol. 94 (2012)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/59325
PURLCitation link