Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Novák, Arne lieferte 13 Treffer
1

Literární baroko v pojetí Arna Nováka. Vývoj bádání a jeho další perspektivy

Horáková, Michaela, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 15-25
2

Arne Novák a počátky české barokistiky

Pavera, Libor, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 27-34
3

Antika a klasičtí filologové v kritickém díle Arna Nováka

Nechutová, Jana, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 91-95
4

Styl literárněvědných textů Arna Nováka

Jelínek, Milan, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 153-165
5

Arne Novák o Komenském

Bočková, Hana, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, V 5-6, 2004
6

Josef Pekař a Arne Novák ve světle vzájemné korespondence

Sendlerová, Markéta; Řepa, Milan, in: Česká literatura, 56, č. 5, 2008, s. 651-665
7

Česká literatura a národní tradice

Novák, Arne Vybral, uspoř. a dosl. naps. Jeřábek, Dušan Brno 1995
8

Krb neporušitelného přátelství. Korespondence Arna Nováka a Marie Veselíkové

K vyd. připrav. a úvod. studii naps. Šubrtová, Milena Brno 2015
9

Arne Novák a český i latinský humanismus

Petrů, Eduard, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 5-8
10

Arne Novák a turbulentní Roman Jakobson

Matějka, Ladislav, in: Tvar (Praha), 2001, 8.2.2001