Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nejedlý, Jan lieferte 13 Treffer
1

K literárnímu dílu Jana Nejedlého

Klufa, Jan, in: Literární věda 1996 : Celostátní studentská vědecká konference Ostrava 28.-29. 11. 1996, Ostrava, OU ; 1998, s. 27-32.
2

Zapomenutý propagátor češtiny

Šajtar, Jaroslav, in: Reflex (Praha), 1999, 21.12.1999
3

Naše řeč v roce 1817

Koupil, Ondřej; Štěpánová, Veronika, in: Naše řeč, 100, č. 4, 2017, s. 193-206
4

Propria v několika gramatikách češtiny doby národního obrození

Koblížek, Vladimír, in: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky [MSpOn] : 4. česká onomastická konference 15.-17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava, Praha, OU, ÚJČ ; 2010, s. 249-256.
5

K pravopisným polemikám v 1. polovině 19. století

Tešnar, Hynek, in: Naše řeč, 83, č. 5, 2000, s. 243-252
6

Přechodníkové vazby v kronice Jana Norberta Zatočila z Loewenbrugku ve vydání z roku 1685 a 1819

Klimeš, Lumír, in: Listy filologické, 132, č. 3-4, 2009, s. 379-395
7

Pojetí humoru a satiry v literatuře českého národního obrození

Vlašínová, Drahomíra, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 415-419.
8

Vývojové tendence českého slovesa ve světle několika mluvnic češtiny období národního obrození

Koblížek, Vladimír, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 253-257.
9

Pojetí a obsah skladby v nejstarších gramatikách (od Filomata až po Zikmunda)

Zouharová, Marie, in: Studia philologica, 8, 1998, s. 21-27
10

K proměnám českého pravopisu v první polovině 19. století

Tešnar, Hynek, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 95-111