Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2009CZ055454
AutorKlimeš, Lumír
Titel

Přechodníkové vazby v kronice Jana Norberta Zatočila z Loewenbrugku ve vydání z roku 1685 a 1819

ErschienenListy filologické, 132, č. 3-4, 2009, s. 379-395
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Particular periods, personalities, works
Schlagwörterkroniky; čeština doby střední; Zatočil z Loewenbrugku, Jan Norbert; Kramerius, Václav Rodomil; edice; přechodníky; participia; Dobrovský, Josef; Nejedlý, Jan
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780); Ausgabe
AnmerkungSrovnání 1. vyd. Zatočilovy (1630-91) kroniky a 3., Krameriova vyd. z r. 1819; kvantitativní a morfologická charakteristika přechodníkových vazeb
Mediumarticle
URLwww.jstor.org (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Opac
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/55454
PURLCitation link