Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Miklošič, Franc lieferte 27 Treffer
1

Miklošičovy staroslověnské slovníky

Mareš, František Václav, in: Miklošičev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991, Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani 1992, s. 1-5
2

Výročí velkého slavisty

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 16, č. 2, 2016, s. 17
3

Franz Miklosich (1813-1891). Begründer der österreichischen Slawistik

Neweklowsky, Gerhard Wien 2015
4

Miklošičeva monografija. Ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča

Ur. Jesenšek, Marko Ljutomer 2013
5

Miklosichiana bicentennalia. Zbornik u čast dvestote godišnjice rodenja Franca Miklošiča

Editor Grković-Mejdžor, Jasmina Beograd 2013
6

Miklosichiana bicentennalia. Zbornik u čast dvestote godišnjice rodenja Franca Miklošiča

Editor Grković-Mejdžor, Jasmina Beograd 2013
7

Hodnota a význam Miklošičovy studie o negaci ve slovanských jazycích

Čejka, Mirek, in: Miklošičev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991, Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani 1992, s. 255-262
8

Der Briefwechsel Franz Miklosich's mit den Südslaven

Sturm-Schnabl, Katja Maribor 1991
9

Der Briefwechsel Franz Miklosich's mit den Südslaven

Sturm-Schnabl, Katja Maribor 1991
10

Slovotvorný model slovanského substantiva v diachronním a synchronním pojetí

Pallasová, Eva, in: Češtinář, 11, č. 4, 2000-01, s. 97-107