Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Gottwald, Klement lieferte 6 Treffer
1

Smrt Klementa Gottwalda a její mediální obraz v dobových periodikách v roce 1953

Pleskotová, Kristýna Praha 2009
2

Przemiany języka propagandy na przykładzie oficjalnych przemówień Klementa Gottwalda i Václava Havla : kryzys i rehabilitacje wartości słowa

Hornik, Joanna, in: Socjolingwistyka, 14, 1994 (1995), s. 61-66
3

Tabu a tělesnost jazykových obrazů smrti vybraných významných československých prezidentů v dobových periodikách

Zábranský, Lukáš; Hrašová, Lucie, in: Usta ad Albim Bohemica, 16, č. 1, 2016, s. 47-56
4

Jazykový obraz smrti Edvarda Beneše v českém tisku v kontextu JOS dalších významných československých prezidentů

Zábranský, Lukáš, in: Bohemica Olomucensia, 7, č. 3-4, 2015, s. 60-78
5

Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu

Svobodová, Jindřiška Olomouc 2016
6

Language and ideology: quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech prezidents (1949-2001)

Čech, Radek, in: Quality and Quantity (Amsterdam), 48, č. 2, 2014, s. 899-910