Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Garvin, Paul L lieferte 10 Treffer
1

Vzpomínka na Paula L. Garvina

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 70-72
2

Paul L. Garvin a česká jazykověda

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 78-79
3

In memory of professor Paul L. Garvin

Panevová, Jarmila, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 49-51
4

Za Paulem L. (Pavlem) Garvinem

Vrhel, František, in: Český lid, 81, č. 4, 1994, s. 336
5

In memory of Paul Garvin

bez autora, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 61, 1994, s. 100
6

[ Diskusní příspěvek k ref. P. L. Garvina, The role of function in linguistic theory, ib., s. 287-290]

Daneš, František, in: Actes du Xe congrès international des linguistes 1. Bucarest, 28 août - 2 septembre 1967, Bucarest, Éd. de L'Académie de la République socialiste de Roumanie ; 1969, 290 s.
7

Paul Garvin, 1919-1994: An obituary of an excellent (socio)linguist and old good friend

Daneš, František, in: International Journal of the Sociology of Language (Berlin), č. 118, 1996, s. 205-207
8

Paul L. Garvin: theory, method and the process of linguistic analysis

DuBartell, Deborah, in: Setkání s češtinou : Sborník z konference Setkání s češtinou konané v Praze 6.-7. září 2001, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2002, s. 13-21
9

55 let po Garvinovi: čeština a standardní průměrná evropština

Giger, Markus, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 58-66.
10

Jazyková kultura dnešních dní

Uspoř. Kuldanová, Pavlína Ostrava 2002