Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ034724
AutorGiger, Markus
Titel

55 let po Garvinovi: čeština a standardní průměrná evropština

ErschienenČeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 58-66.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecná problematika
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)General works
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Schlagwörterčeština; evropština standardní průměrná; jazyky evropské; Garvin, Paul L.; Whorf, Benjamin L.; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Vergleichsstudie
AnmerkungSrovnání pojetí "standardní průměrné evropštiny" v práci P. Garvina (1949) a v pracích J. Becherta (1990), M. Haspelmathe (1998), P. Ramata (1998) a N. Reitera (1999); pokus charakterizovat češtinu v rámci současného chápání tohoto termínu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/34724
PURLCitation link