Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Gadamer, Hans Georg lieferte 8 Treffer
1

Osvětlit jazyk, osvětlit jazykem. Interpretace a rozumění u Gadamera a Davidsona

Ramberg, Bjørn, in: Filosofický časopis, 51, č. 4, 2003, s. 567-591
2

K novějším pracím o teorii interpretace. Ke kritice soudobé hermeneutiky

Kraus, Jiří, in: K princípom marxistickej jazykovedy : Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21.-23. novembra 1983), Bratislava, Jazykoved. ústav Ľ. Štúra SAV ; 1985, s. 220-224
3

Hermeneutika a překlad

Ruberová, Irina, in: Slavia Occidentalis, 60, 2003, s. 117-124
4

Pojetí fenoménu řeči a jazyka - problém počátku

Pešková, Jaroslava, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 4-7
5

Filosofie jazyka Hanse-Georga Gadamera

Hroch, Jaroslav, in: Kultura - média - komunikace : Speciál 1: Jazyk - filosofie - média, Olomouc, UP ; 2009, s. 9-19.
6

Řeč a rozumění. Poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse

Konečná, Magdalena Brno 2007
7

Jazyková metafora živého

Ed. Markoš, Anton Červený Kostelec 2010
8

Dwudziestowieczne koncepcje prawdy

Termińska, Kamilla, in: Bohemistyka, č. 2, 2002, s. 81-98