Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Frizinské památky lieferte 5 Treffer
1

Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izdaja

Ljubljana 1992
2

Frizinské památky ve světle slovanské prehistorické kontrakce

Marvan, Jiří, in: Slavia, 63, č. 1, 1994, s. 1-16
3

Pisni dokaz procesov kontrakcie - Brižinski spomeniki. Pozna praslovanščina ali prvi začetek slovenščine

Marvan, Jiří, in: Slavistična revija (Ljubljana), 47, č. 3, 1999, s. 321-340
4

Binarizam glasovnih struktura drugog brižinskog spomenika (Adhortatio ad poenitentiam) s obzirom na pojam prenje (prjǫ)

Kuvač-Levačić, Kornelija, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 379-392
5

Značenjeto na Velika Moravija za kontinuitetot na slovenskata pismenost vo Makedonija

Despodova, Vangelija, in: Studia Macedonica [StMac] : Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10.-13. června 2007 v Brně, Boskovice, Albert ; 2008, s. 93-111.