Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Frizinské památky provides 5 hits
1

Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izdaja

Ljubljana 1992
2

Frizinské památky ve světle slovanské prehistorické kontrakce

Marvan, Jiří, in: Slavia, 63, č. 1, 1994, s. 1-16
3

Binarizam glasovnih struktura drugog brižinskog spomenika (Adhortatio ad poenitentiam) s obzirom na pojam prenje (prjǫ)

Kuvač-Levačić, Kornelija, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 379-392
4

Pisni dokaz procesov kontrakcie - Brižinski spomeniki. Pozna praslovanščina ali prvi začetek slovenščine

Marvan, Jiří, in: Slavistična revija (Ljubljana), 47, č. 3, 1999, s. 321-340
5

Značenjeto na Velika Moravija za kontinuitetot na slovenskata pismenost vo Makedonija

Despodova, Vangelija, in: Studia Macedonica [StMac] : Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10.-13. června 2007 v Brně, Boskovice, Albert ; 2008, s. 93-111.