Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czambel, Samuel lieferte 5 Treffer
1

Slovenský jazykový purismu ve 20. století

Lipowski, Jaroslav, in: Slavica Wratislaviensia, č. 131, 2004, s. 85-99
2

Úsudky o knihe dr. Czambela: Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov

Škultéty, Jozef, in: Jozef Škultéty: Dielo 7. Jazykověda, Martin, Matica slovenská ; 1992, s. 262-265
3

Otázky teórie spisovnej slovenčiny koncom 19. a začiatkom 20. storočia

Kralčák, Ľubomír, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 330-334.
4

Dvojaká projekcia diela Sama Czambela

Ďurovič, Ľubomír, in: Slovenská reč, 72, č. 6, 2007, s. 344-354
5

Úroveň jazykovedného myslenia na Slovensku a v Bielorusku na prelome 19. a 20. storočia (S. Cambel a J. F. Karski)

Džundová, Ivana, in: Opera Slavica, 20, č. 2, 2010, s. 33-42