Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bauer, Jaroslav lieferte 10 Treffer
1

Jaroslav Bauer (1924-1969)

Večerka, Radoslav, in: Universitas, č. 1, 2009, s. 69-70
2

Vzpomínka na Jaroslava Bauera

Grepl, Miroslav, in: Universitas, č. 1, 1999, s. 38-39
3

K nedožitým sedmdesátinám Jaroslava Bauera

Grepl, Miroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 43, č. A 42, 1994, s. 131-132
4

K nedožitým sedmdesátinám Jaroslava Bauera

Večerka, Radoslav, in: Universitas, č. 2, 1994, s. 37
5

K nedožitým devadesátinám Jaroslava Bauera

Večerka, Radoslav, in: Universitas, 47, č. 2, 2014, s. 66-67
6

Jazyk je můj

Vondráček, Miloslav, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2006 [Eurolingua 2006] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU 2007, s. 47-53
7

Historická gramatika

Pleskalová, Jana, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 121-149
8

Názory na neplnovýznamová slova v mluvnických pracích Františka Trávníčka a jejich srovnání s přístupy v lingvistických pracích vzniklých na Moravě v 60.-90. letech 20. století

Kolářová, Ivana, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 63-69.
9

Lexicon grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics. 1: A-K. 2: L-Z. 2nd ed., rev. and enl

Gen. ed. Stammerjohann, Harro Tübingen 2009
10

Medailony

in: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno, MU 1993, s. 105-255