Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bartáková, Jarmila lieferte 6 Treffer
1

Jarmila Bartáková

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 2, 1993, s. 56
2

Na sedemdesiatku doc. Jarmily Bartákovej, rod. Pikorovej

Horecký, Ján, in: Slovenská reč, 68, č. 3, 2003, s. 162-163
3

Jarmila Bartáková, roz. Pikorová /* 1933/. Bibliografie prací za léta 1959-1993

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. A 41, 1993, s. 149-150
4

Za docentkou Jarmilou Bartákovou (* 18. 5. 1933 Brno, + 22. 7. 2003 Brno)

Rusínová, Zdenka, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 158
5

Súpis prác doc. Jarmily Bartákovej za roky 1959-1998

Dvonč, Ladislav, in: Slovenská reč, 68, č. 3, 2003, s. 163-167
6

Medailony

in: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno, MU 1993, s. 105-255