Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach školy základní lieferte 620 Treffer
1

Vyjádření k článkům E. Beránkové a H. Brádkové k návrhu integrovaných osnov českého jazyka pro občanskou školu (ČJLit 45, 1994-5, č. 3-4)

Uličný, Oldřich, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 125-126
2

Nad vzdělávacím programem "Základní škola"

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 5-6, 1996-97, s. 128-131
3

Čeština od lesa. Příspěvek do repertoáru učebních textů

Louženská, Alena; Dršatová, Jitka, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 149-151.
4

K výučbe anglického jazyka na prvom stupni ZŠ

Hanesová, Dana, in: Cizí jazyky, 42, č. 3-4, 1998-99, s. 58-59
5

Angličtina po krůčkách

Tröglová, Hana, in: Cizí jazyky, 43, č. 5, 1999-2000, s. 159
6

Nová generace učebnic polského jazyka pro základní školu

Ondrášková, Karla, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 103-106.
7

Funkcja pytań nauczyciela w kształceniu językowym w klasach początkowych w ČSSR

Ondrášková, Karla, in: Acta Universitatis Wratislaviensis. No 953, Wrocław, 1988, s. 95-106
8

Specifika nových učebnic mateřského jazyka

Svobodová, Jana, in: Moderní vyučování (Praha), 6, č. 7, 2000, s. 15
9

Čeština od lesa

Louženská, Alena, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. zvl., 1999, s. 87-90
10

Jak budeme učit v 9. ročníku

Hauser, Přemysl, in: Slovo (Brno), č. 3, 1996, s. neuv