Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000154
AutorUličný, Oldřich
Titel

Vyjádření k článkům E. Beránkové a H. Brádkové k návrhu integrovaných osnov českého jazyka pro občanskou školu (ČJLit 45, 1994-5, č. 3-4)

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 125-126
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Klassifikation (EN)Czech teaching. Theory and methodology
Schlagwörtervyučování; čeština; školy základní
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch; Grundschulen
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/154
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K návrhu integrovaných osnov českého jazyka pro občanskou školu / Brádková, Hana
Vyjádření k integrovaným osnovám českého jazyka pro občanskou školu (autoři O. Uličný, I. Nebeská, K. Šebesta, J. Šlédrová) / Beránková, Eva
Příloha pro učitele k učebnici Českého jazyka pro 5. ročník ZŠ / Houžvička, Oldřich
Učebnice češtiny pro obecnou školu / Šebesta, Karel
Výsledky učitelské diskuse k úpravám osnov českého jazyka a literatury pro 5.-8. ročník základní školy / Čechová, Marie
Dozrál čas na e-školu? K využití výpočetní techniky v hodinách českého jazyka / Marešová, Hana
De Taalkundige - Le Linguiste (roč. 45, č. 4/1999) / I.Č.