Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čtvrtek, Václav lieferte 8 Treffer
1

Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Suppl. 15. Příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 20.-22. října 2011 v Jičíně

Ed. Bílková, Eva Semily 2012
2

K jazyku pohádek Václava Čtvrtka

Krobotová, Milena, in: Studia philologica, 4, 1993, s. 11-22
3

K funkci zájmena ten v pohádkách V. Čtvrtka

Krobotová, Milena, in: Studia philologica, 5, 1994, s. 27-30
4

"Mašíren, marš, án, cvó!"K vícejazyčnosti v literatuře pro děti a mládež

Mareš, Petr, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 212-221
5

K jazyku současné pohádky

Martinec, Ivo, in: Škola, jazyk, literatura, Brno, MU ; 1994, s. 47-53.
6

Nástin vztahu cizojazyčných prostředků a fikčního světa pohádek o loupežníku Rumcajsovi

Vyplelová, Helena, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 351-355
7

Vlastní jména v literatuře a škola

Pastyřík, Svatopluk Hradec Králové 2000
8

"Also: Nazdar!". Aspekty textové vícejazyčnosti

Mareš, Petr Praha 2003