Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čep, Jan lieferte 15 Treffer
1

Rozptýlené paprsky

Čep, Jan K vyd. připrav. Fučík, Bedřich Praha 1993
2

Dvě verze povídky Bouře

Hádek, Karel, in: Česká literatura, 46, č. 6, 1998, s. 606-609
3

Smutek Jana Čepa

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 89-97
4

Vlastní jména v textech Jana Čepa

Komárek, Karel, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 59-62.
5

Dopisy Jana Zahradníčka Janu Čepovi z let 1942-1946

Pavlíček, Tomáš, in: Česká literatura, 52, č. 1, 2004, s. 59-81
6

Váš J. Č. Korespondence Jana Čepa s Josefem Vašicou

Pavera, Libor, in: Literární věda [LitV 4] : = Litterarum studia 4. Literární věda osudem i volbou. K 70. narozeninám Jiřího Svobody, Ostrava, OU ; 2000, s. 83-102.
7

Druhý Čep

Koblížek, Tomáš, in: Česká literatura, 62, č. 1, 2014, s. 35-45
8

K některým aspektům slovesného umění Jana Čepa

Hora, Petr, in: Česká literatura, 46, č. 6, 1998, s. 602-605
9

O různosti časů. Čepovská interpretační etuda

Jedličková, Alice, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 5, 2002-03, s. 211-219
10

Écrivain exilé et sa langue: le cas de Jan Čep

Zatloukal, Jan, in: Romanica Olomucensia, 17, 2006, s. 196-201