Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století lieferte 9 Treffer
1

Osudy českého a slovenského spisovného jazyka v jazykové situaci rakousko-uherské monarchie v letech 1848 až 1918

Gladrowová, Anneliese, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 9-17.
2

Slovná zásoba spisovnej slovenčiny začiatkom 19. storočia

Habovštiaková, Katarína, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 19-28.
3

Štúrova kodifikácia hovorenej slovenčiny

Schulzová, Oľga, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 29-33.
4

Osudy spisovné polštiny v 19. století (1848-1918)

Řeháček, Luboš, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 35-44.
5

Snahy o jednotnou podobu spisovné slovinštiny a počátky péče o jazykovou kulturu (Levstik - Breznik)

Nedvědová, Milada K., in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 45-54.
6

Jazyk a ideologie. K jazykové situaci na Balkáně: spisovný jazyk jako výraz skupinové identity

Heřman, Sáva, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 55-58.
7

Dvě raná bulharská periodika jako zrcadlo jazykové situace v Bulharsku kolem poloviny 19. století

Přikrylová, Milena, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 59-72.
8

Měkkost souhlásek a vývoj pravopisu v bulharštině ve 2. pol. 19. stol

Gladkova, Hana, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 73-82.
9

Sistema glagol'nogo udarenija v novom russkom cerkovnoslavjanskom jazyke

Zbiralova, Dana, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 83-110.