Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Západočeská vlastivěda : Jazyk lieferte 10 Treffer
1

Mluva v západočeském pohraničí

Jančák, Pavel, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 105-137
2

Pivovarský slang

Klimeš, Lumír, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 165-176
3

Poštovní slang

Klimeš, Lumír, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 181-202
4

Slang zaměstnanců oddělení tlakových nádob reaktorové haly v závodě Jaderné strojírenství - Škoda, koncern, Plzeň, a.s

Klimeš, Lumír, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 177-179
5

Německý jazyk v západních Čechách

Křepelová, Gertruda, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 255-269
6

Slang některých skláren a porcelánek v okrese Sokolov a Karlovy Vary

Kubů, Libuše, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 139-164
7

Slovenština a její nářečí v západočeských oblastech

Nosková, Helena, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 239-253
8

Zeměpisná jména Západočeského kraje

Spal, Jaromír, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 17-66
9

Sportovní slang (volejbal a sportovní střelba)

Terčová, Marie, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 203-237
10

Nářečí

Voráč, Jaroslav, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 67-103