Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Studia Slavica (Opole) lieferte 7 Treffer
1

Hranice mezi dvěma překlady Rossova Pana Kaplana

Svobodová, Jindřiška, in: Studia Slavica (Opole), 17, č. 2, 2013, s. 205-211
2

O granicach dwukodowej komunikacji językowej

Lipowski, Jaroslav, in: Studia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 175-184
3

Paragrafické prostředky komunikace v encyklopedickém textu

Janovec, Ladislav; Pastuchovič, Jelena, in: Studia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 197-207
4

"Atrakcyjność kobiety"w języku. Analiza materiału językowego w wybranych czasopismach dla kobiet

Mizerová, Simona, in: Studia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 209-216
5

Frazeologia jako odbicie stanów emocjonalnych (na przykładzie jednostek z leksemem krew )

Raclavská, Jana, in: Studia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 227-231
6

Kluczowe dane dotyczące powszechności nauczania języków obcych w podstawowym i średnim szkolnictwie w krajach zachodniosłowiańskich - stav na rok 2012

Poluszyński, Bartosz, in: Studia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 245-260
7

Pojmenování s analytickými adjektivy v současné ruštině a jejich české reflexe

Nedomová, Zdeňka, in: Studia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 233-244