Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000131
Titel

O češtině v televizi

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 184
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Časopisecké, rozhlasové, televizní aj. jazykové koutky
Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Klassifikation (EN)Language columns in journals. Radio and TV broadcasts on language
Orthography
Schlagwörterkoutky jazykové; koutky televizní; pravopis; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachenecken; Rechtschreibung; Tschechisch
AnmerkungKriticky o seriálu televizních klipů O češtině včera a dnes, jehož cílem bylo stručně poučit o českém pravopisu a o změnách v něm
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/131
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O kultuře jazykových projevů v televizi / Knappová, Miloslava
Čeština v televizi / Podskalský, Jaroslav
Olympijské hry v televizi / Svobodová, Ivana
Problémy vedení dialogu v televizi / Müllerová, Olga
Mluvní tempo v rozhlase a v televizi / Bartošek, Jaroslav
Mluvní tempo v rozhlase a v televizi / Bartošek, Jaroslav
O češtině v Belgii / Hrdlička, Milan