Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach [nová] Čeština doma & ve světě lieferte 79 Treffer
1

Jak překonat výslovnostní problémy, aneb o významu poslechu ve výuce češtiny pro cizince zejména ve skupinách rusky hovořících studentů

Romaševská, Kateřina, in: [nová] Čeština doma & ve světě, 2011, s. 7-10
2

Z praxe amsterdamské bohemistiky. V digitalizační horečce

Duijkeren-Hrabová, Magda van, in: [nová] Čeština doma & ve světě, 2011, s. 11-18
3

Co přináší projekt Linguafilm?

Čekalová, Monika, in: [nová] Čeština doma & ve světě, 2011, s. 19-20
4

Gramatika českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince

Hrdlička, Milan, in: [nová] Čeština doma & ve světě, 2011, s. 21-22
5

Tvorba učebních materiálů češtiny pro Ukrajince: situace a nové výzvy

Macurová, Jana, in: [nová] Čeština doma & ve světě, 2011, s. 23-30
6

Jazykový pohled na názvy cestovních kanceláří v Egyptě a České republice

Shatury, Amr Ahmed, in: [nová] Čeština doma & ve světě, 2011, s. 31-34
7

Sémantická integrace nově osvojených slov v mentálním lexikonu

Bordag, Denisa, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2017, s. 8-14
8

Titulkování ve výuce češtiny pro bilingvní studenty

Šichová, Kateřina, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 2, 2016, s. 59-76
9

Konstruktivismus a jeho didaktické implikace ve vyučování českého jazyka

Štěpáník, Stanislav, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 2, 2015, s. 11-22
10

Z české kuchyně, domácí i cizí: etymologický výlet

Salzmann, Zdeněk, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2015, s. 115-119