Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ105001
AutorBordag, Denisa
Titel

Sémantická integrace nově osvojených slov v mentálním lexikonu

Erschienen[nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2017, s. 8-14
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Psycholingvistika. Neurolingvistika
Klassifikation (EN)Psycholinguistics. Neurolinguistics
Schlagwörterjazyky cizí; psycholingvistika; osvojování jazyka; sémantika
Schlagwörter (DE)Fremdsprachen; Psycholinguistik; Semantik
AnmerkungShrnutí tří psycholingvistických experimentů založených na sémantickém primingu
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105001
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Derivace, flexe a jejich reprezentace v mentálním lexikonu / Bordagová, Denisa
Reprezentace frazémů v mentálním lexikonu dítěte: genderový aspekt / Shienok, Kristina
Modely řečové produkce v současné psycholingvistice / Bordag, Denisa
Gramatický rod a deklinační třída substantiv v procesech řečové produkce / Bordag, Denisa
Organizace lexikonu / Emonds, Joseph E.
Frazeologie v lexikonu Co v slovnících nenajdete / Jodas, Josef
Kvantitativní analýza slabiky v českém lexikonu / Bičan, Aleš