Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hamito-Semitic languages lieferte 396 Treffer
71

Antroponymický obraz tovačovské židovské obce konce 18. a 1. poloviny 19. století

Marada, Miroslav, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov, 2005, s. 35-44
72

Antroponymický vývoj tovačovské židovské obce konce 18. a 1. poloviny 19. století

Marada, Miroslav, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov, 2006, s. 10-16
73

Pojmy dacwa a džihád v klasickém islámu

Mendel, Miloš, in: Religio, 3, č. 1, 1995, s. 3
74

Šlechtická jména v českých zemích ve 14.-16. století

Papajík, David, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 1, 2005, s. 247-264
75

Cheminement d'un humaniste. Kitāb al-isrā' ilā al-maqām al-asrā dans la pensée d'Ibn 'Arabi (1165-1241)

Wronecka, Joanna, in: Archiv orientální, 78, č. 4, 2010, s. 385-396
76

Le syntagme nominal défini en arabe standard contemporain

Fawzi, Mammeri; Bouhacein, Nacereddine, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 97, 2012, s. 55-82
77

All Chadic lakes

Blažek, Václav, in: Topics in Chadic Linguistics 5 : Papers from the 4th Biennial International Colloquium on the Chadic Languages, Bayreuth, October 30-31, 2007, Köln, Köppe ; 2009, s. 65-74
78

Terminologie súfitů

Ostřanský, Bronislav, in: Religio, 14, č. 2, 2006, s. 259-268
79

Arabsko-český slovník beduínských výrazů v pozůstalosti Aloise Musila

Sadílek, Tomáš; Žďárský, Pavel; Přebinda, Petr, in: Časopis Národního muzea, 182, č. 1-2, 2013, s. 19-28
80

Development of aspect and tense in Semitic languages

Bubeník, Vít, in: Lingua Posnaniensis, 53, č. 2, 2011, s. 7-23