Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl autorský lieferte 635 Treffer
61

Jak se u Poláčka vedou řeči

Hausenblas, Ondřej, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 36-48
62

Nad Okresním městem Karla Poláčka

Skalička, Jiří, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 147-150
63

Biografie šosáka

Lopatka, Jan, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 159-169
64

Indyvidual'no-avtors'ki transformaciji čes'kych stijkych porivnjan' u chudožn'omu teksti

Nazarenko, Lilija Ju., in: Materialy mižnarodnoji slavistyčnoji konferenciji pam'jati profesora Konstjantyna Trofimovyča (1923-1993). 1-3 kvitnja 1998 roku. Tom 1 [Materialy... K. Trofimovyča 1], L'viv, Litopys ; 1998, s. 387-390
65

Stanu se sebou, stanu-li se řečí. Nad texty Věry Linhartové

Hodrová, Daniela, in: Kritický sborník, 11, č. 1, 1991, s. 34 a násl
66

Jazyk Čapkovy románové trilogie

Štícha, František, in: Karel Čapek a český jazyk, Praha, PF UK ; 1990, s. 28-57
67

Vyjádření o jazyce a řeči v beletrii a korespondenci Karla Čapka

Hoffmannová, Jana, in: Zprávy Kruhu přátel českého jazyka, č. prosinec, 1976, s. 6-12
68

Rozpaky nad Poezií v rozpacích

Jodas, Josef, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 129-135.
69

Język powieści Bylo nás pět Karla Poláčka

Hornik, Joanna, in: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś], Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2000, s. 113-116
70

Církevní prostor a jeho jazyky ve dvou "kostelních"románech Miloše Urbana

Hrtánek, Petr, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 217-227.