Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Portuguese lieferte 108 Treffer
61

Vilém Mathesius a Anton Marty. Problém souměřitelnosti a vlivu

Čermák, František, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 89-100
62

Česko-portugalský slovník

Hamplová, Sylva; Jindrová, Jaroslava Voznice 1997
63

Česko-portugalský slovník

Hamplová, Sylva; Jindrová, Jaroslava Voznice 1997
64

Portugalsko-český, česko-portugalský slovník

Uchytil, Vladimír; Uchytil, Tomáš Praha 2004
65

Portugalsko-český slovník

Jindrová, Jaroslava; Pasienka, Antonín Voznice 2005
66

1000 portugalských slovíček. Ilustrovaný slovník

Svobodová, Iva Brno 2010
67

Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině

Svobodová, Iva Brno 2010
68

Sintaxe da língua portuguesa

Svobodová, Iva Brno 2014
69

Portugalsko-český, česko-portugalský slovník

Vytvořil aut. kol. pracovníků Lingea Brno 2013
70

Přítomnost Portugalců ve východní Africe a vliv portugalštiny na svahilštinu

João, Mário Augusto Caetano, in: Viva Africa 2006 : Sborník příspěvků z konference věnované Africe, Plzeň, ZČU ; 2006, s. 101-111.