Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Speciální pedagogika lieferte 38 Treffer
31

Problémy jazykové politiky v konkurenci dvojjazyčnosti

Šolćina, Jana, in: Speciální pedagogika, 22, č. 1, 2012, s. 46-54
32

O Lužici, Lužických Srbech a lužické srbštině

Pastyřík, Svatopluk, in: Speciální pedagogika, 22, č. 1, 2012, s. 55-60
33

Hluchoslepota a doteková abeceda

Titzl, Boris, in: Speciální pedagogika, 5, č. 3, 1994-95, s. 17-20
34

Patologie vývoje řeči. Metodika logopedického záznamu

Krahulcová, Beáta, in: Speciální pedagogika, 5, č. 5, 1994-95, s. 8-16
35

Zpráva o průzkumu znakové zásoby českého slovníku znakové řeči

Nosková, Lenka; Řeháková, Karla, in: Speciální pedagogika, 5, č. 5, 1994-95, s. 16-22
36

Specializované slovníky a jejich využití při práci s dyslektiky a dysortografiky

Křivánek, Zdeněk, in: Speciální pedagogika, 5, č. 5, 1994-95, s. 36-38
37

Lingvistika a cesty ke gramotnosti neslyšících (výzkum českého znakového jazyka a komunikace neslyšících na Filozofické fakultě UK)

Macurová, Alena, in: Speciální pedagogika, 17, č. 1-2, 2007, s. 49-61
38

Alternativní a augmentativní komunikační systémy

Klenková, Jiřina, in: Integrativní a speciální pedagogika : Integrace školní a sociální, Brno, Paido ; 2004, s. 147-153