Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech in society and practice lieferte 2341 Treffer
31

Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. Intenzifikace

Rusínová, Zdenka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 91-95
32

Základní funkce deagentizace a dekauzativizace

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 97-104
33

Zvukomalba a pragmatika

Novotná, Renata, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 93-102
34

Studium komunikace v současné české škole

Pacovská, Jasňa, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 285-291
35

Výraz ovšem a jeho významové modifikace

Malinovský, Milan, in: Naše řeč, 79, č. 5, 1996, s. 246-251
36

K některým rysům pedagogické komunikace na českých školách

Jaklová, Alena, in: Stylistyka, 5, 1996, s. 7-18
37

Výskyt a funkce slova no v českých textech prostě sdělovacího stylu

Müllerová, Olga, in: Stylistyka, 5, 1996, s. 222-229
38

Funkce slov nějak a jaksi v mluvených projevech

Kolářová, Ivana, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 153-158.
39

O jistotách

Konvalinková, Ruth, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 223-226.
40

Mechanismus interpretace souvětných forem

Karlík, Petr, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 227-232.