Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí podkrkonošské lieferte 26 Treffer
21

Ještě k lidové slovní zásobě v Podkrkonoší

Jodas, Josef, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 97102
22

"Škola nás zďelává v mnoha smňerech..."

Bachmannová, Jarmila, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 199-203
23

Nářeční prvky v mluvě mládeže na Jilemnicku

Čermáková, Magdaléna, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 41-45
24

Lidová slovní zásoba z Podkrkonoší

Jodas, Josef; Čermáková, Magdaléna, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 121-128
25

Podřečí severních Čech - 150 let od jeho popisu

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 97, č. 2, 2014, s. 57-67
26

Ústav pro jazyk český představil nově vydané slovníky

in: Lidové noviny (Praha), 1998, 5.12.1998