Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach filozofie lieferte 766 Treffer
21

Linguistic individuals

Ojeda, Almerindo 1993
22

Fenomenologie a kultura slepé skvrny

Blecha, Ivan Praha 2002
23

Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist Thought

Chomsky, Noam New York 1966
24

Evoluce a věda. Sborník příspěvků

Eds. Nosek, Jiří Nymburk 2008
25

O překládání filosofických pojmů

Pechar, Jiří, in: Tajemná translatologie? : Cesta k souvislostem textu a kultury, Praha, FF UK ; 2008, s. 186-189.
26

Mýtus jazyka

Białkowski, Grzegors, in: Kritický sborník, 9, č. 1, 1989, s. 1-10
27

Possible worlds: philosophy and applications

Doležel, Lubomír, in: Semiotica (Berlin), 90, č. 3-4, 1992, s. 201-216
28

Indexinames

Voltolini, Alberto, in: Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning, Praha, Filosofia ; 1995, s. 258-285
29

Jazykový popis a péče o jazyk v dějinách filologického myšlení

Kraus, Jiří, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 139-148
30

Speech as an instrument of social relations or man as a result of verbal communication?

Kořenský, Jan, in: Problemi na sociolingvistikata 5 : Ezikăt i socialnite kontakti. Materiali ot Petata meždunarodna konferencija po sociolingvistika. Sofija, 14-16 septemvri 1995 g, Sofija, Meždunarodno sociolingvističesko družestvo ; 1996, s. 15-18