Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konstrukce předložkové lieferte 14 Treffer
11

Ruská předložková konstrukce typu "po slovam kogo"ve funkci odkazu na zdroj informace a její ekvivalenty v češtině

Pilátová, Jindřiška, in: Rossica Olomucensia, 41, 2003, s. 27-35
12

Ruské předložkové konstrukce s příčinným významem a jejich responze v češtině

Brandner, Aleš, in: Dialog kultur 8 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 20.-21. ledna 2015, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2015, s. 20-27.
13

Banknoty teď nemám. Vilém Gabler píše Karlu Havlíčkovi

Mareš, Petr, in: Karel Havlíček ve světle korespondence, Praha, Nakl. Lidové noviny 2016, s. 130-138
14

Některé případy česko-německého syntaktického izomorfizmu ve světle ruštiny

Žaža, Stanislav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 101-107