Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach iterativa lieferte 19 Treffer
11

Když jsem já k vám chodívával

Štícha, František, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 25, č. 37, 2015, s. 24, (7. 9.)
12

Překladová analýza vybraných pohybových sloves v češtině a jejich ekvivalentů v němčině

Pavlíková, Veronika, in: Między regionalizmami a kosmopolityzmem : Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura. Materiały IX Międzynarodowej Konferecji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu, Leipzig, Neisse Verlag 2015, s. 221-232
13

Home-made Western Slavic vowel length

Scheer, Tobias, in: From Present to Past and Back : Papers on Baltic and Slavic Accentology, Frankfurt a. Main, Lang ; 2011, s. 165-183
14

Devenir et aspectualisation. Encore une fois sur le verbe slave

Paliga, Sorin, in: Romanoslavica, 35, 1997, s. 313-325
15

Polish passive: zostać vs.być with perfective participle

Górski, Rafał L., in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 68-76
16

Geometrie rysů českého finita

Růžička, Milan, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 265-275.
17

Aspektuální vyjadřování v češtině a korejštině

Kim, Eun-Hae, in: Jazykovědné aktuality, 39, č. 1-2, 2002, s. 4-27
18

O samohláskové délce při derivaci v češtině

Scheer, Tobias, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 224-239.
19

The Semantics and Discourse Function of Habitual-Iterative Verbs in Contemporary Czech

Danaher, David S. München 2003