Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adjektiva posesivní lieferte 34 Treffer
11

Posesivní adjektiva na -ův, -in v mluvené češtině - frekvenční analýza PMK

Kopáčková, Lucie, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 593-596.
12

kpw0527949. Slavík a růže

Uhlířová, Ludmila, in: Právo (Praha), 2003, 29.4.2003
13

Máte něco proti mámině sezení v tátovu křesle? Dativ a lokál singuláru maskulina a neutra přídavných jmen přivlastňovacích

Adam, Robert, in: Naše řeč, 88, č. 2, 2005, s. 67-70
14

Přivlastňovací 2. pád versus přídavné jméno (individuálně) přivlastňovací (10 stupňů Celsia)

Svozilová, Naďa; Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 73, č. 1, 1990, s. 11-17
15

Proč ženy nosí jména s -ová ?

pes Rejzek, Jiří, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Letní relax, 2008, 21.8.2008
16

On the (lack of) referentiality of Polish relational adjectives

Cetnarowska, Bożena, in: Complex Visibles Out There : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure organized by Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, June 5-7, 2014, Olomouc, UP 2014, s. 349-368
17

Přivlastňovací přípona -ovský v minulosti a její přítomnost

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 225-230.
18

Poznámky k analytizaci v slovanských jazycích a ke struktuře jedné české NP s adnominálním genitivem

Uličný, Oldřich, in: Slavia, 82, č. 1-2, 2013, s. 235-239
19

Divil se babiččinu důchodu

Hrdlička, Milan, in: Bohemistyka, 17, č. 3, 2017, s. 266-269
20

Posesívní vztah v češtině

Piťha, Petr Praha 1992