Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vlastní jména v textech a kontextech lieferte 28 Treffer
11

Současný fenomén dvojího příjmení u žen

Kloudová, Martina, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 74-77
12

Názory diskutujících na internetu na přechylování příjmení

Junková, Bohumila, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 78-83
13

Typy příjmení a vývoj přezdívek a jmen po chalupě

Maturová, Markéta, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 84-89
14

Současné studentské přezdívky na pražských středních školách

Kvíčalová, Marta, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 90-95
15

Uliční názvosloví 20. století a tendence ovlivňující výběr názvů

Janečková, Marie, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 96-101
16

K některým aspektům motivace v urbanonymii

Vaculík, David, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 102-106
17

Vlastní jména typu Meziříčí, Pětipotočí v Českém národním korpusu

Kolářová, Ivana, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 107-114
18

Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova . Ke standardizovaným podobám českých toponym

Štěpán, Pavel, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 115-121
19

Hádky o Hádky (k lidové etymologii v pomístních jménech)

Kloferová, Stanislava, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 122-126
20

K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na -í

Tušková, Jana Marie, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 129-140