Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Linguistic bibliographies published abroad lieferte 396 Treffer
11

Grupa czesko-słowacka

Nováková, Marie, in: Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992, Warszawa, Slawistyczny ośrodek wydawniczy ; 1995, s. 175-201
12

Grupa czesko-słowacka. Język czeski

Nováková, Marie, in: Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1994 z uzupełnieniami za lata 1992-1993, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy ; 1997, s. 341-366
13

Ergänzung zum Schriftenverzeichnis von František Václav Mareš

Vintr, Josef, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 43, 1997, s. 275-277
14

Maďarské katalogy starých slovanských tisků

Sokolová, Františka, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 388-389
15

Súpis prác doc. Viery Budovičovej za roky 1954-1992

Dvonč, Ladislav, in: Jazykovedný časopis, 50, č. 1, 1999, s. 73-79
16

Súpis prác PhDr. Jany Dvončovej za roky 1989-1998

Dvonč, Ladislav, in: Slavica Slovaca, 34, č. 1, 1999, s. 77-78
17

Bibliografia prac Janusza Siatkowskiego za lata 1951-1998

in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 13-34
18

Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej

Rudnik-Karwatowa, Zofia, in: Z polskich studiów slawisticznych [PolStSlaw-Jęz] : Seria 9. Językoznawstwo. Prace na XII międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998, Warszawa, Energeia ; 1998, s. 41-47
19

Czech Studies. Language

Nováková, Marie; Papcunová, Jana, in: The Year's Work in Modern Language Studies 1998. Vol. 60, London, Maney Publishing ; 1999, s. 861-869
20

Schriftenverzeichnis von František Václav Mareš (1982-1992)

Mareš, František Václav, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 38, 1992, s. 307-317